Sähkösavukkeen haitalliset aineet

Sähkösavuke- eli vapenesteet ja -höyry sisältävät haitallisia aineita. Osittain nämä ovat samoja kuin perinteisissä savukkeissa. Osa näistä aineista on vaarallisia soluille tai syövälle altistavia. Sähkösavukkeen höyrystä on löydetty myös keuhkoille haitallisia pienhiukkasia, eli nanopartikkeleita. Sähkösavukenesteissä käytetään ainesosia, joista osa on käytössä elintarviketeollisuudessa lisäaineena. Se ei kuitenkaan tarkoita, että höyrystettynä ja hengitettynä ne olisivat haitattomia.

Haitallisten aineiden pitoisuuksiin vaikuttaa muun muassa sähkösavukkeen käyttötavat, käytettyjen nesteiden koostumus ja sähkösavukkeen teho. Esimerkiksi korkeissa käyttölämpötiloissa syntyy merkittävä määrä haitallisia aineita. Myös makeissa elintarvikemauissa on löydetty silloin merkittävästi haitallisia aineita.

Toisin kuin tupakoinnissa, sähkösavukkeen käytössä ei tapahdu palamisreaktiota. Siten myöskään terveydelle haitallisia palamistuotteita, kuten häkää ja tervaa, ei synny. Sähkösavukkeissa havaittujen haitallisten aineiden määrät, eli pitoisuudet ovat olleet pääosin pienempiä kuin perinteisissä savukkeissa. Sähkösavukkeen lyhytaikaisella käytöllä on terveydelle haitallisia vaikutuksia, mutta tämän hetken tutkimustiedon valossa vähemmän kuin savukkeilla.

Sähkösavukkeen terveyshaitat

Sähkösavukkeen terveyshaittoja on tutkittu erilaisilla ihmis- ja eläintutkimuksilla. Tutkimusten perusteella sähkösavukkeen käyttö on haitallista. Tutkimuksissa on havaittu muun muassa keuhkoahtaumataudille tyypillisiä oireita, keuhkosolujen puolustusmekanismien heikentymistä ja syövän syntyyn liittyviä solumuutoksia. Sähkösavukehöyry on lisännyt vaaraa sairastua tulehduksiin ja se on vähentänyt antibioottien tehoa. Myös makunesteet näyttävät vaikuttavan kielteisesti keuhkojen toimintaan sekä suun terveyteen.

Sähkösavukkeen käytöllä ja erilaisilla keuhko-oireilla, kuten kroonisella yskällä, hengityksen vinkumisella ja keuhkoputkentulehduksella sekä astmalla on havaittu yhteys nuorilla aikuisilla. Vielä ei varmasti voida sanoa siitä onko sähkösavukkeen käyttö aiheuttanut nämä haitat. Sähkösavukkeen käyttö voi pahentaa oireita jo valmiiksi hengitystieoireista kärsivillä.

Useimmat sähkösavukkeen käytön nopeat terveyshaitat ovat samoja kuin tupakoinnissa: hengitysteiden ärsytysoireet ja yskä. Sähkösavukkeen käyttö voi heikentää keuhkojen ja verisuonten toimintaa ja nostaa verenpainetta ja syketasoa. Sähkösavukkeen käyttö vaikuttaa negatiivisesti myös immuunijärjestelmään, eli kehon puolustuskykyyn. Tämä altistaa mm. erilaisille tulehduksille.

Sähkösavukkeen käyttäjien omia oirehavaintoja ovat muun muassa hengitysteiden ärsyyntyminen ja yskä, sykkeen nopeutuminen ja päänsärky. Toisaalta tupakoijat ovat myös raportoineet terveytensä parantuneen, kun he ovat korvanneet savukkeet sähkösavukkeilla. Yksittäisten käyttäjien kuvaamat vaikutukset sähkösavukkeen terveysvaikutuksista tai –haitoista ei voida kuitenkaan pitää luotettavana tietona yleisesti.

Sähkösavuke on muita tuotteita uudempi väline markkinoilla ja markkinoilla on lukemattomia erityyppisiä sähkösavukelaitteita ja -nesteitä. Tämän vuoksi sähkösavukkeiden terveysvaikutusten tutkiminen ja yleistäminen on haastavaa. Myös erilaiset käyttötavat ja esimerkiksi tupakkatuotteiden rinnakkaiskäyttö vaikeuttavat sähkösavukkeen itsenäisten terveyshaittojen arviointia.

Lue myös, mitä haittaa sähkösavukkeen höyrystä voi olla muille.

Sähkösavukkeen nikotiini on haitallista

Sähkösavukkeista saatavan nikotiinin määrä voi olla jopa suurempi kuin savukkeista saatavan nikotiinin määrä, riippuen käytön yleisyydestä ja käytetystä nikotiininesteestä. On arvioitu, että 13 henkäystä 18 mg/ml nikotiininesteestä vastaa yhden savukkeen nikotiinimäärää (0,5 mg).

Sähkösavukkeen käytössä, kuten tupakoinnissakin, nikotiini imeytyy nopeasti keuhkoista verenkiertoon. Nikotiinilla on monenlaisia haittavaikutuksia sydämen toimintaan ja nikotiinin käyttö voi aiheuttaa yleisesti sydän- ja verisuonitauteihin liitettyjä oireita. Sähkösavukenesteiden väärinkäytöstä on raportoitu myrkytyksiä ja jopa kuolemia, jotka ovat johtuneet nikotiinista. Nikotiinilla on syöpään liittyviä vaikutuksia ja raskaudenaikainen nikotiinin käyttö vaikuttaa syntyvään lapseen. Lue lisää nikotiinin haitoista

Yhteenvetona voidaan sanoa, että sähkösavukkeet eivät ole haitattomia. Lyhytaikaisella käytöllä näyttää olevan haittavaikutuksia erityisesti keuhkojen toimintaan, mutta pitkäaikaisen käytön vaikutuksista ei vielä tunneta, koska ne ovat muihin verrattuna uusia tuotteita.

Lue myös nämä

Mitä haittaa sähkösavukkeen käytöstä on ympäristölle?

Sähkösavukelaitteiden eli vapen eri osat sekä kertakäyttöiset vapet ovat haitallisia ympäristölle ja ihmisille. Niitä ei siksi saa heittää luontoon... Lue lisää