Itsetunto tarkoittaa yksinkertaistettuna ihmisen käsitystä siitä, kuinka hyvä hän on. Jokaiselle ihmiselle on tärkeää kokea olevansa hyvä ja arvokas. Käsitys itsestä heijastuu siis kiinteästi siihen, miten oma mieli voi. Itsetunto koostuu itsetuntemuksesta sekä itsearvostuksesta. Hyvä itsetunto on myönteistä realismia omista kyvyistä ja mahdollisuuksista. Se tarkoittaa sitä, että tunnistaa omat vahvuudet ja positiiviset puolet mutta myös ne asiat, joissa pitää vielä kehittyä. Hyvä itsetunto auttaa asettamaan itselle sopivia tavoitteita sekä toisaalta sietämään pettymyksiä ja vastoinkäymisiä. Vahva itsetunto antaa myös rohkeutta elää omannäköistä elämää liikaa välittämättä toisten ihmisten mielipiteistä.

Näkyykö itsetunto ulospäin? Ulospäin itsevarmojen tyyppien käyttäytyminen kertoo julkisesta itsetunnosta, eli siitä, mitä he haluavat itsestään käyttäytymisellään muille kertoa. Yksityinen itsetunto taas käsittää henkilön ajatukset itsestään ja omista vahvuuksistaan. Hyvä itsetunto helpottaa elämää, mutta huono itsetunto ei tarkoita epäonnistumista elämässä. Heikon itsetunnon kanssa voi tulla toimeen, ja sitä on aina mahdollista kohentaa.

Mikä kaikki vaikuttaa itsetuntoon? Itsetunto rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa koko elämän ajan. Ympäristöstä saatu palaute itsestä ja omasta toiminnasta vaikuttavat itsetunnon rakentumiseen. Kannustavat ja rakentavat ihmissuhteet vahvistavat ja suojaavat itsetuntoa. Toisaalta epäonnistumisten ja vastoinkäymisten sattuessa rakentava palaute ja vertaistuki auttaa käsittelemään omaa epätäydellisyyttä ja keskeneräisyyttä, ja näin vahvistaa itsetuntoa.

Vinkkejä

Tunnista ja vaikuta!

  • Muista, että itsetuntoon voi vaikuttaa läpi elämän.
  • Tunnista mitkä asiat vaikuttavat siihen, millainen käsitys sinulla on itsestäsi. Voit esimerkiksi miettiä, mitä ja ketä seuraat sosiaalisessa mediassa ja millainen vaikutus sillä on sinuun. SomeGame on nuorille ja aikuisille suunniteltu korttipeli sosiaalisesta mediasta ja itsetunnosta.
  • Voitko vaikuttaa siihen, miten ihmiset ympärilläsi puhuvat? Positiivinen vuorovaikutus vahvistaa itsetuntoa, joten itseä ja toisia kannattaa kehua. Kokeile Yeesin kehugeneraattoria
  • Kun mokaat, opettele antamaan itsellesi anteeksi.
  • Yritä hakeutua sellaiseen paikkaan, jossa saat kannustusta ja tukea muilta.
  • Pidä puoliasi, älä välitä liikaa toisten mielipiteistä!