Jokaisen liikkumistapaan ja liikkumisen määrään vaikuttaa monet eri tekijät. Oman liikkumisen kannalta onkin hyvä pohtia, mitkä asiat vaikuttavat myönteisesti tai kielteisesti. Onko sinusta kiva liikkua seurassa tai itsekseen? Onko joku tietty laji, mistä pidät tai onko mukavampi liikkua muuten vaan? Löytyykö esimerkiksi kotisi läheltä hyviä liikuntapaikkoja, kivoja harrastuksia tai voisiko kaverin kanssa kokeilla jotain uutta?

Liikkumista edistää esimerkiksi se, että kokee omat kykynsä ja taitonsa liikkua riittäviksi.

Liikkuminen on sitä todennäköisempää, mitä enemmän se koetaan mielekkääksi ja itselle tärkeäksi. Liikkumista edistää esimerkiksi se, että kokee omat kykynsä ja taitonsa liikkua halutulla tavalla riittäviksi. Myös omat vaikutusmahdollisuudet liikkumista ja liikkumismuotoa kohtaan, perheen ja ystävien tuki sekä liikkumisen tuottamat konkreettiset palkinnot voivat lisätä liikkumista.

Liikkumiseen kielteisesti voivat vaikuttaa esimerkiksi asenne liikkumista kohtaan, ajan puute, kielteinen kokemus omasta kehosta, aiemmat kokemukset liikkumisesta, mieliala, stressi, tai vaikka tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö. Eri ihmisillä eri tekijät voivat vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti.

Motivaatio liikkua

Motivaatio on motiiveista muodostunut tahtotila, joka saa sinut toimimaan kyseessä olevan asian hyväksi.  Motiivi taas tarkoittaa syytä tietyn asian tekemiseen. Innokkaalla liikkujalla motiivina eli liikkumisen syynä voi olla, että liikkuminen on hauskaa ja siitä tulee hyvä olo. Innokas liikkuja on siis motivoitunut liikkumaan, koska se on hauskaa ja siitä tulee hyvä olo.

Motivaatiota voidaan tarkastella sisäisen ja ulkoisen motivaation näkökulmista. Ihmisen sisäinen motivaatio on keskeisin tekijä, jotta toiminnan parissa viihdytään ja pysytään. Sisäisen motivaation kautta ihminen toteuttaa itseään haluamallaan tavalla ja kokee iloa ja tyydytystä toiminnastaan.

Sisäisen motivaation kulmakivet ovat autonomia eli itsemääräämisoikeus, koettu pätevyys ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Autonomia on tunne siitä, että on mahdollisuus tehdä omaan toimintaan liittyviä valintoja ja päätöksiä, kuten valita itselleen mieluisa liikkumismuoto. Koettu pätevyys tarkoittaa sitä, että kokee olevansa riittävän hyvä ja uskoo omien kykyjensä riittävyyteen. Jotta koettu pätevyys liikunnassa saavutetaan, on uskallettava liikkua omalle kunto- ja taitotasolleen sopivalla tavalla. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus on tunne siitä, että kokee kuuluvansa johonkin ryhmään, jossa autetaan ja kannustetaan kaveria. Yhteenkuuluvuuden tunne vahvistaa motivaatiota ja saa osallistumaan toimintaan uudelleen.

Ulkoisessa motivaatiossa ihmisen toimintaa kannustaa ulkopuolelta tulevat tekijät, kuten palkkioiden saamiseen, sosiaaliseen paineeseen tai muiden odotusten täyttämiseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi hyvän arvosanan saaminen, tiukat ulkonäkötavoitteet, liikkuminen pakotettuna tai sosiaalinen paine liikkua kuten kaverit, vaikka liikkumismuoto ei olisi itselle mieleinen. Ulkoisen motivaation pohjalta tehdyt liikkumisvalinnat ovat yleensä lyhytkestoisia.

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio täydentävät toisiaan. Meistä monen toimintaa motivoi sekä sisäisen että ulkoisen motivaation tekijät. Sisäisestä motivaatiosta syntyvä tekeminen on kuitenkin usein pitkäkestoisempaa ja palkitsevampaa kuin ulkoisen motivaation kannustama tekeminen.

Terveyskylän omahoito-ohjelmasta löydät itsellesi sopivat keinoja oman liikkumisen lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Lue myös nämä

Kysymys
LiikeNuuskaRuokaRytmiSähkötupakkaTupakka
Nimimerkki: kyllästynyt
Ikä: 13-15v
Miten laittaa elämäntavat kuntoon? Miten voin aloittaa laittamaan elämäntapani ihan helvetin hyvään kuntoon?
Fressis

Hienoa kuulla, että olet motivoitunut panostamaan terveellisiin elintapoihin – jotta voi tehdä muutoksia, täytyy ensin olla motivaatiota! Liikkeelle kannattaisi lähteä kartoittamalla nykytilannettasi: Millaiset elintapasi ovat tällä hetkellä? Minkä suhteen kannattasi tehdä muutoksia? Minkälaisiin muutoksiin olet itse valmis? Terveellisiin elintapoihin lukeutuu esimerkiksi terveellinen ja monipuolinen ruokavalio, riittävä uni ja lepo, säännöllinen liikunta ja päihteettömyys. Hyvään ja terveelliseen elämään kuuluu kuitenkin myös esimerkiksi se, että nauttii olostaan ja on läheisiä ja tärkeitä ihmissuhteita.

Kaikkea ei tarvitse eikä kannatakaan muuttaa kerralla. Mieluummin kannattaa edetä askel kerrallaan ja tehdä muutoksia siinä tahdissa, että pystyy pitämään niistä kiinni. Näin muutoksista tulee lopulta osa arkea pysyvästi. Jos on hyvin ehdoton ja ankara itselleen, saattaa oma puhti loppua kesken. Tällöin voi kokea heti epäonnistuneensa ja luovuttaa kokonaan.

Jos tuntuu, että kaipaat lisätukea muutoksiin, voisit hakeutua esimerkiksi kouluterveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolle ja voisitte yhdessä käydä läpi tilannettasi. Voit itse jo valmiiksi miettiä, mitkä asiat koet itsellesi tärkeimmäksi muuttaa ja mitä olisit valmis tekemään muutoksien eteen. Kaverin voi myös houkutella mukaan esimerkiksi liikunta- tai ruokavaliohaasteeseen. Voitte esimerkiksi aloittaa yhdessä uuden liikuntaharrastuksen tai sopia, että herkkuhetki rajoittuu yhteen päivään viikossa tai että joka aterialla täytyy syödä kasviksia.

Mukavaa syksyä sinulle!

Oliko vastauksesta hyötyä?
Tiesitkö että...

Kestävyys kehittyy jo 10 minuutin liikkumisessa

Kestävyysharjoittelu kuulostaa pitkiltä lenkeiltä kävellen, juosten, hiihtäen, tanssien tai uiden. Jokaisen on tärkeä liikkua pitkäkestoisia, yhtämittaisia jaksoja, mutta kestävyyttäkään ei tarvitse aina tuntitolkulla harjoittaa. Jo 10 minuutin liikuntajaksot kehittävät kestävyyttä.

Myös arkiliikkuminen, kuten käveleminen tai pyöräileminen kouluun tai asioille, kavereiden luokse ja harrastuksiin, kehittää kestävyyttä.

Mihin sitten tarvitaan lihaskuntoa, liikehallintaa tai liikkuvuutta? Ja kuinka niitä voi harjoittaa. Lue lisää

Artikkeli
LiikeYleinen

7 x Näin liikut tunnin joka päivä – ja helposti!

Koulussa, kotona ja kavereilla tulee istuttua ihan liikaa. Jokaisen pitäisi nimittäin muistaa liikkua vähintään tunti päivässä. Näistä aineksista kokoat sen helposti.