Alkoholin määrä veressä on suurimmillaan noin 30-60 minuutin kuluttua annoksen juomisen jälkeen. Ruokailu hidastaa alkoholin imeytymistä ja vaikutuksen alkamista. Alkoholin vaikutukseen vaikuttavat myös muun muassa käyttäjän sukupuoli, ikä, kehon paino ja hormonaaliset tekijät.

Jo varsin pienillä annoksilla alkoholi vaikuttaa lamaavasti aivojen toimintaan. Vaikutuksen voi useimmiten havaita puheliaisuutena, sosiaalisuuden lisääntymisenä ja jännityksen vähentymisenä. Tämän vuoksi alkoholia käytetäänkin usein sosiaalisissa tilanteissa ja tarkoituksena on vähentää mahdollisia sosiaalisia estoja ja lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Mitä suurempia käytetyt alkoholimäärät ovat, sitä merkittävämpiä ovat myös vaikutukset aivoihin. Vaikutukset voivat näkyä muun muassa vahvoina mielialan vaihteluina, puheen sammaltamisena, tasapainon heikentymisenä ja oman toiminnan ja seurauksien arvioinnin heikentymisenä. Varsin tavallinen, mutta erittäin vakava seuraus alkoholin käytöstä on myös muistikatkokset.

Alkoholi aiheuttaa haittoja

Alkoholi on kiellettyä alle 18-vuotialle. Merkittävin syy ikärajaan on alkoholin vaikutukset elimistössä. Nuoren aivot ja koko elimistö on vahvassa kehitysvaiheessa. Näihin kehittyviin rakenteisiin alkoholi vaikuttaa hyvin negatiivisella tavalla. Lue lisää alkoholin vaikutuksista terveyteen.

Kuten monet muutkin päihteet, on myös alkoholi riippuvuutta aiheuttava aine. Riski riippuvuuksien kehittymiselle on nuorilla huomattavasti aikuisia suurempi. Nuorille riippuvuudet kehittyvät aikuisia helpommin ja nopeammin. Lue lisää alkoholin aiheuttamasta riippuvuudesta.