Faktaruutu

  • Alkoholi heikentää aivojen toimintaa ja vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi muistiin
  • Alkoholi heikentää unen laatua ja rakennetta
  • Alkoholi vaikuttaa mieleen ja voi aiheuttaa alakuloisuutta

Alkoholista aiheutuvat terveydelliset haitat voidaan jakaa lyhyen ja pitkän aikavälin haittoihin. Lyhyen aikavälin haitoilla tarkoitetaan terveydellisiä haittoja, jotka saattavat seurata yksittäisestä alkoholin käyttökerrasta. Lyhyen aikavälin haittoihin voidaan luokitella myös käyttäytymisen muutoksesta aiheutuvat sosiaaliset haitat sekä tapaturmat. Pitkän aikavälin haittoja ovat muun muassa alkoholinkäytöstä aiheutuvat sairaudet.

Nuorilla alkoholin vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin on huomattavasti suurempi kuin aikuisilla. Nuoret ovat useimmiten kooltaan pienempiä kuin aikuiset. Jo tämän vuoksi alkoholin vaikutukset elimistöön ovat suuremmat. Toinen merkittävä tekijä on, että lasten ja nuorten keho on vielä kehitysvaiheessa, ja alkoholi voi merkittävästi häiritä kasvua ja kehitystä. Erityisesti aivot ovat herkkiä alkoholin vaikutuksille.

Alkoholin vaikutus aivoihin

Alkoholi vaikuttaa merkittävällä tavalla aivojen toimintaan ja muistiin. Alkoholin käytöllä pyritään usein rentoon tunnelmaan ja tietyllä tavalla tämä rentous välittyy myös aivojen toimintaan. Alkoholin vaikutuksen alaisena aivot eivät työskentele niin tehokkaasti ja aktiivisesti kuin päihteettöminä. Yksittäinenkin reilumpi juomiskerta voi aiheuttaa muistikatkoksia tai jopa koko illan tapahtumien muistamattomuutta. Kyse ei ole siis siitä, ettei ihminen voisi muistaa edellisen illan tapahtumia, vaan tapahtumat eivät ole tallentuneet muistiin lainkaan työmuistin toiminnan heikentymisestä johtuen.

Alkoholin vaikutus uneen

Unella on lapsen ja nuoren kehityksen kannalta todella merkityksellinen rooli. Unella on iso vaikutus myös aikuisen hyvinvointiin. Alkoholi vaikuttaa uneen jo varsin pieninä annoksina heikentäen unen laatua ja rakennetta muun muassa vähentämällä REM- eli ”unennäkö”-unen määrää. Alkoholi myös heikentää kurkun ja nielun alueen lihasten toimintaa, joka voi aiheuttaa kuorsausta ja lisää riskiä hengityskatkoksiin nukkumisen aikana. Alkoholi voi olla myös osasyynä unettomuuteen: edellisen illan runsaasta alkoholinkäytöstä seuraava krapula voi aiheuttaa päänsärkyä, pahoinvointia, levottomuutta tai ahdistuneisuutta vielä seuraavanakin iltana, mikä voi hankaloittaa nukahtamista.

Alkoholin vaikutus mielenterveyteen

Alkoholilla on merkittävä yhteys mielenterveyteen. Se voi muun muassa aiheuttaa tai pahentaa masennusta. Yksittäisestäkin alkoholin käyttökerrasta voi seurata mielipahaa huonojen kokemusten tai valintojen kautta, mutta alkoholi vaikuttaa myös suoraan aivojen mielihyväjärjestelmiin. Alkoholin käytön jälkeen mielihyvää tuottavien välittäjäaineiden pitoisuudet voivat olla normaalia alempana, mikä voi aiheuttaa alakuloisen olin ilman sen suurempaa syytä. Jos elämään luonnollisena osana kuuluvaa mielipahaa tai alakuloa yritetään aina ”parantaa” alkoholilla tai alkoholin käyttöä seuraavaa alakuloisuutta yritetään poistaa käyttämällä alkoholia useammin, voi seurauksena olla masennus.

Alkoholin vaikutus seksuaalisuuteen

Alkoholi ja seksi ovat usein huono yhdistelmä. Alkoholi vääristää tunteita, päihtyneenä ihastuminen ja rakastuminen ovat usein vain näennäistä. Ensimmäiset seksikokemuksemme ovat tärkeitä, eikä niitä pidä tehdä liian nuorena eikä päihtyneenä. Alkoholi turruttaa tunteita ja ajatuksia, jotka ovat merkittäviä seksuaaliselle kanssakäymiselle. Päihtyneenä ei koskaan ole täysin läsnä, jolloin kadottaa merkittävän osan seksuaalisesta nautinnosta.

Pojilla alkoholin käyttö saattaa aiheuttaa impotenssia eli erektion heikkoutta tai puuttumista. Myös orgasmin saavuttaminen voi estyä. Nämä ovat usein seurausta siitä, että alkoholi vähentää miessukupuolihormonin eritystä. Tytöillä alkoholi voi aiheuttaa seksuaalisen kiinnostuksen, kiihottumisen tai orgasmin puutetta.

Alkoholin vaikutus painonhallintaan

Alkoholi voi vaikuttaa merkittävällä tavalla kehon koostumukseen ja painonhallintaan, koska alkoholi sisältää huomattavan paljon energiaa. Energiasisältö on 7 kcal grammaa kohden, joka on lähes yhtä paljon kuin rasvassa. Elimistö ei pysty hyötykäyttämään alkoholista saatavaa energiaa millään tavalla.

Monet alkoholijuomat sisältävät myös huomattavia määriä sokeria, jolloin juoman energiamäärä voi olla jopa korkeampi kuin limsoissa. Alkoholi vaikuttaa myös veren sokeritasapainoon. Verensokerin ollessa matalalla sortuu helposti syömään epäterveellisesti ja enemmän kuin olisi tarpeen.

Katso infograafi alkoholittomuuden hyödyistä