Faktaruutu

  • Alkoholi heikentää ihmisen huomio, reaktio -ja arviointikykyä, mikä lisää riskiä tapaturmille
  • Jo hyvin pienet alkoholimäärät voivat aiheuttaa riskejä liikenteessä
  • Alkoholin käytöstä voi aiheutua haittaa myös ulkopuolisille esimerkiksi liikenteessä

Yksi merkittävimmistä syistä alkoholin käyttöön on sen humalluttava vaikutus. Kuitenkin humalatilan voidaan sanoa olevan myös alkoholinkäytön merkittävin riski. Päihtymisen myötä riski tapaturmille ja muille alkoholin ei-toivotuille vaikutuksille kasvaa. Näistä voi aiheutua merkittävää haittaa niin käyttäjälle itselleen kuin myös ulkopuolisille.

Alkoholin vaikutus harkintakykyyn

Alkoholi heikentää merkittävästi ihmisen huomiokykyä, reaktiokykyä, päätöksentekokykyä ja kykyä hallita hetken mielijohteita. Kaikki nämä kognitiiviset taidot ovat erittäin tärkeässä roolissa, jotta pystymme toimimaan turvallisesti ja vastuullisesti.

Koska alkoholi vaikuttaa merkittävästi arviointikykyymme, voi sen vaikutuksen alaisena joutua helposti tapaturmiin ja onnettomuuksiin. Merkittävä osa tapaturmista voitaisiin välttää, jos alkoholia ei käytettäisi. Tilastojen mukaan jopa 40 % tapaturman vuoksi sairaalahoitoon hakeutuvista on päihtyneitä ja 25 % tapaturmaisista kuolemista liittyy alkoholiin. Selvänä ollessa mietimme tarkemmin, millaisiin paikkoihin kannattaa mennä ja millaisia seurauksia tekemillämme asioilla voi olla. Päihtyneenä emme mieti seurauksia, vaan toimimme, koska ajatus tuntuu juuri sillä hetkellä hyvältä.

Alkoholin aiheuttamista tapaturmista kaatumiset ja tippumiset ovat tyypillisimpiä, näiden seuraukset saattavat olla mitä tahansa nyrjähdyksistä, haavoihin ja murtumiin. Pahimmillaan seuraukset saattavat jättää jäljen loppuelämäksi pysyvän vaurion tai vammautumisen muodossa ja vakavimmillaan tapaturmissa voi olla kyse henkeä uhkaavista tilanteista.

Alkoholi ja liikenne

Jo hyvin pienet alkoholimäärät voivat aiheuttaa riskiä liikenteessä. Alkoholi vaikuttaa muun muassa kykyyn arvioida nopeuksia ja etäisyyksiä, joka on liikenteessä ensiarvoisen tärkeä taito. Päihtynyt tielläliikkuja – oli kyseessä sitten jalankulkija, pyöräilijä, mopoilija tai autoilija – voi aiheuttaa onnettomuuden varomattomalla toiminnallaan.

On tärkeää muistaa, että liikenteessä tapahtuneiden onnettomuuksien seuraukset ovat usein erittäin vakavia. Usein liikenneonnettomuudet eivät myöskään kohdistu vain yhteen ihmiseen vaan seurauksia aiheutuu myös täysin sivullisille tielläliikkujille.