Faktaruutu

  • Kun liikkuminen on mielekästä ja se tarjoaa onnistumisen kokemuksia, lisää se motivaatiota liikkua jatkossakin.
  • Liikkumisen lisääminen kannattaa aloittaa pienin askelin, asettamalla itselle sopivia tavoitteita.
  • Itselle mieluisan liikuntamuodon löytäminen on kaikkein tärkeintä!

Liikkuminen on yksi käyttäytymisen muoto. Sen muuttaminen voi olla samalla tavalla haastavaa kuin esimerkiksi napostelun vähentäminen, kasvisten syönnin lisääminen tai nuuskan käytön lopettaminen. Käyttäytymisen muuttaminen voi olla haastavaa siksi, että siihen vaikuttavaa hyvin monet, usein syvälle juurtuneet tekijät.

Mitkä asiat vaikuttavat käyttäytymiseen?

Käyttäytymiseen vaikuttavat tekijät voidaan jakaa karkeasti kolmeen niin sanottuun käyttäytymisen alkulähteeseen. Yksilön kyvyt ja motivaatio sekä ympäristön tarjoamat mahdollisuudet toteuttaa haluttua käyttäytymistä. Liikkumisen lisäämiseen tarvitaan kykyjä. Liikkumista edistää esimerkiksi se, että kokee omat kykynsä ja taitonsa liikkua riittäviksi.

Jotta liikkumaan lähdetään tai kokeillaan uutta liikkumismuotoa, tarvitaan siihen motivaatiota. Motivaatio voi olla sisäistä tai ulkoista. Lisää motivaatiosta voi lukea Fressiksen tietopankista.

Lisäksi ympäristön täytyy tarjota mahdollisuuksia liikkua. Jos haluaa lisätä liikettä esimerkiksi koulupäivien aikana, niin koulussa tulisi olla mahdollisuuksia liikkua välitunneilla ja vaikka tuntien aikana. Lisäksi koulussa tulisi olla mahdollisuus käyttää erilaisia välineitä tai pelejä.

Kun liikkuminen on mielekästä ja se tarjoaa onnistumisen kokemuksia, lisää se myös motivaatiota liikkua jatkossakin. Käyttäytymiseen siis vaikuttavat monet eri asiat, mutta myös käyttäytyminen vaikuttaa kykyjen ja taitojen kehittymiseen, motivaatioon ja liikkumismahdollisuuksiin.

Miten voisin lisätä liikkumistani?

Kun haluat lisätä liikkumistasi, keskity niihin asioihin, joihin voit itse vaikuttaa. Voit vaikuttaa esimerkiksi siihen, milloin lisäät liikettä, kuinka paljon ja miten. On tärkeä muistaa, että muutos vaatii aina aikaa. Omaan arkeen kannattaa tehdä pieniä muutoksia askel kerrallaan. Kaikkein tärkein tavoite on löytää itselleen mieluisa tapa liikkua. Usein rohkeasti eri liikkumismuotoja kokeilemalla oppii parhaiten tuntemaan, millainen liikkumistapa on itselle sopivin.

Kaikkein tärkein tavoite on löytää itselleen mieluisa tapa liikkua.

Muutoksen tiellä voi olla haittaavia ja estäviä tekijöitä, jotka on poistettava, ylitettävä tai ohitettava, jotta päästään eteenpäin. Esimerkiksi voi olla tarpeen ylittää kynnys uskaltaa mennä kokeilemaan uutta harrastusta. Esteiden vähentämisen lisäksi on hyvä pohtia itselle tärkeitä syitä liikkua ja mitä positiivista liikkuminen sinulle tuottaa.

Tavoitteitakin on hyvä asettaa. Konkreettiset ja itselle sopivan kokoiset tavoitteet auttavat sinua eteenpäin ja tuovat onnistumisen elämyksiä.

Itselle sopivan kokoisten tavoitteiden asettaminen auttaa saavuttamaan ne:

  1. Aseta sellainen tavoite, joka on mahdollista saavuttaa ja joka on sinulle tärkeä.
  2. Mieti, mitä täytyy tehdä eri tavalla ja kuinka paljon, jotta pääset tavoitteeseen? Tee pieniä muutoksia kerrallaan.
  3. Tee suunnitelma ja seuraa sen toteutumista.
  4. Kiitä itseäsi, kun saavutat tavoitteen.

Terveyskylän omahoito-ohjelmasta löydät itsellesi sopivat keinoja oman liikkumisen lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi.