Faktaruutu

  • Sähkösavuke sisältää haitallisia aineita, eikä sitä saa siksi heittää luontoon tai tavallisen kotitalousjätteen joukkoon vaan se on kierrätettävä oikeaoppisesti
  • Sähkötupakan nikotiininesteet ovat hengenvaarallisia lapsille ja eläimille, minkä vuoksi niiden turvallisesta säilyttämisestä on huolehdittava
  • Sähkösavukkeen käytössä syntyvät haitalliset pienhiukkaset ja yhdisteet pilaavat hengitysilmaa

Sähkösavukelaitteiden eli vapen eri osat sekä kertakäyttöiset vapet ovat haitallisia ympäristölle ja ihmisille. Niitä ei siksi saa heittää luontoon eikä kotitalousjätteen joukkoon, vaan ne tulisi lajitella sähkölaitekeräykseen. Sähkösavukkeiden nikotiini- ja makunesteet lajitellaan vaarallisen jätteen keräykseen.

Myös sähkösavukkeiden tuoteturvallisuudessa on havaittu puutteita. Monet sähkösavukelaitteista eivät täytä sähköturvallisuudelle asetettuja vaatimuksia, mikä voi aiheuttaa riskin paitsi ympäristölle, myös sähkösavukkeen käyttäjälle.

Nikotiinia sisältävä sähkösavukeneste voi aiheuttaa nikotiinimyrkytysriskin. Esimerkiksi nikotiininesteen juominen on hengenvaarallista pienille lapsille ja eläimille, minkä vuoksi niitä tulisi säilyttää lasten ja eläinten ulottumattomissa ja hävittää oikeaoppisesti kierrättämällä. Nikotiini on vaarallista myös, jos sitä joutuu iholle.

Nikotiinin ja pienhiukkasten lisäksi sähkösavukkeen käyttö tuottaa muitakin haitallisia yhdisteitä ilmaan. Vaikka haitallisten yhdisteiden määrä on pienempi, kuin esimerkiksi tupakoinnin, pilaavat ne silti monin tavoin ilmaa, jota hengitämme.

Tutustu myös Hengitysliiton materiaaliin aiheesta.