Alkoholi

Alkoholilla tarkoitetaan yleisimmin etanolia, joka on vesiliukoinen kemiallinen yhdiste. Alkoholia syntyy käymisprosessin tuloksena. Alkoholijuomat jaetaan mietoihin ja väkeviin. Mietoja alkoholijuomia ovat esimerkiksi oluet, siiderit ja lonkerot. Vahvoja alkoholijuomia ovat esimerkiksi vodkat, viskit ja rommit.


pullon muotoisia hahmoja vihreällä taustalla

Miten alkoholi vaikuttaa elimistössä?

Alkoholin määrä veressä on suurimmillaan noin 30-60 minuutin kuluttua annoksen juomisen jälkeen. Ruokailu hidastaa alkoholin imeytymistä ja vaikutuksen alkamista. Alkoholin vaikutukseen vaikuttavat myös muun muassa käyttäjän sukupuoli, ikä, kehon paino ja hormonaaliset tekijät. Lue lisää

pulloja vihreällä taustalla

Alkoholin lyhyen aikavälin terveyshaitat

Alkoholista aiheutuvat terveydelliset haitat voidaan jakaa lyhyen ja pitkän aikavälin haittoihin. Lyhyen aikavälin haitoilla tarkoitetaan terveydellisiä haittoja, jotka saattavat seurata yksittäisestä alkoholin käyttökerrasta. Lue lisää

pullon muotoisia hahmoja vihreällä taustalla

Alkoholi ja tapaturmat

Yksi merkittävimmistä syistä alkoholin käyttöön on sen humalluttava vaikutus. Kuitenkin humalatilan voidaan sanoa olevan myös alkoholinkäytön merkittävin riski. Lue lisää

pullon muotoisia hahmoja vihreällä taustalla

Alkoholimyrkytys

Alkoholi on pohjimmiltaan myrkky. Nuoret ovat erityisessä riskiryhmässä alkoholimyrkytysten suhteen. Lue lisää

pullon muotoisia hahmoja vihreällä taustalla

Alkoholin muita terveyshaittoja

Runsaalla alkoholin käytöllä voi olla erilaisia negatiivisia vaikutuksia terveyteemme. Se myös lisää sairastumisriskiä eri sairauksien kohdalla. Lue lisää

pullon muotoisia hahmoja vihreällä taustalla

Alkoholin sosiaaliset haitat

Alkoholin käytöllä pyritään usein siihen, että käyttäytyminen muuttuisi ulospäinsuuntautuneemmaksi, eivätkä uudet sosiaaliset tilanteet aiheuttaisi liikaa jännittyneisyyttä. Alkoholin vaikutukset eivät kuitenkaan läheskään aina ole toivotunlaisia. Lue lisää

pullon muotoisia hahmoja vihreällä taustalla

Alkoholi ja riippuvuus

Alkoholiriippuvuuteen liittyy usein vaikeus hallita alkoholinkäytön aloitusta, käytettyjä määriä tai lopettamista ja se voidaan jakaa kolmeen ryhmään: fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen riippuvuuteen. Lue lisää

pullon muotoisia hahmoja vihreällä taustalla

Apua oman tai läheisen alkoholiongelmaan

Onko oma tai läheisen alkoholinkäyttö riistäytynyt käsistä? Asian kanssa ei tarvitse jäädä yksin sillä apua on saatavilla. Lue lisää