Alkoholi on pohjimmiltaan myrkky. Nuoret ovat erityisessä riskiryhmässä alkoholimyrkytysten suhteen. Käsitys päihtymiseen tarvittavista alkoholimääristä voi olla vahvasti vääristynyt. Usein esimerkiksi kavereiden kertomukset omista alkoholikokeiluista saattavat olla hyvinkin liioiteltuja. Lisäksi jokaisen ihmisen keho on yksilöllinen ja alkoholin vaikutus on riippuvainen useista tekijöistä. Yhden ihmisen kokemus tietyn alkoholimäärän vaikutuksista ei useinkaan pidä paikkaansa toisen ihmisen kohdalla.

Positiiviset kokemukset ja hyvä tunnelma saattavat myös vaikuttaa käytetyn alkoholin määrään lisäävästi. Jos alkoholin käytön yhteydessä koetaan vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, on hauskaa ja ympärillä on mukavia ihmisiä, ei välttämättä tule ajatelleeksi juodun alkoholin määrää tai kuinka nopeassa tahdissa on juonut. Lisäksi ympärillä olevat ihmiset saattavat tarjota lisää alkoholia ja huomaamattaan käytetyt alkoholimäärät saattavat nousta huomattavasti suunniteltua korkeammiksi.

Alkoholimyrkytyksen oireet

Etenkin nopeasti juotuna suuret alkoholimäärät voivat aiheuttaa myrkytystilan, joka voi näkyä oksenteluna, tajunnan tason heikentymisenä tai sammumisena. Vakava myrkytys voi johtaa jopa kuolemaan hengityksen lamaantumisen, sydämen pysähtymisen tai sammumisen kautta omaan oksennukseen tukehtumisen seurauksena.

Alkoholimyrkytyksestä johtuva sammuminen kuitataan usein nukahtamisella. On hyvä muistaa, että kyse voi olla myös tajuttomuudesta. Merkittävin ero nukkumisen ja tajuttomuuden välillä on, ettei tajuton ihminen ole heräteltävissä, hän ei reagoi ulkoisiin ärsykkeisiin, ei tunne kylmää tai kuumaa, eikä pysty havainnoimaan mitään, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Olipa tajuttomuuden syy sitten alkoholi tai jokin muu, esimerkiksi sairauskohtaus, ympärillä olevien ihmisten apu on ensiarvoisen tärkeää.

Mitä tehdä alkoholimyrkytystapauksessa

Ehdottomasti varmin tapa välttää alkoholimyrkytys on olla käyttämättä alkoholia lainkaan. Omaa päihtymystään ei aina ole helppoa arvioida itse, mutta vakava alkoholimyrkytys on mahdollista välttää tarkkailemalla itseään ja toimintaansa. Alkoholin juominen kannattaa lopettaa, jos huomaat, että sinun on vaikea esimerkiksi kävellä suoraan tai muutoin ylläpitää tasapainoasi. Myös kahtena näkeminen tai muunlaiset näköhäiriöt ovat merkkejä siitä, että alkoholia ei kannattaisi juoda enempää. Viimeistään pahoinvoinnin tai oksentamisen tulisi olla merkki siitä, että alkoholia ei pidä juoda enää yhtään lisää.

Jos huomaat juoneesi liikaa, pyydä kaveriasi saattamaan sinut kotiin. Älä missään tapauksessa lähde kuljeskelemaan yksin kertomatta kavereille. Jos kaveria ei ole mahdollista saada mukaan, soita kotiin ja pyydä jotakuta hakemaan sinut. Jos kotoakaan ei ole mahdollista saada hakijaa, soita yleiseen hätänumeroon 112 ja kerro, missä olet, mitä on tapahtunut ja noudata sinulle annettuja ohjeita.

Myös kavereiden liialliseen alkoholin käyttöön pitää ja kannattaa puuttua. Jos kaikesta huolimatta jollakulla seurueessa alkaa ilmetä alkoholimyrkytyksen oireita (oksentelu, vahva sekavuus, kalpeus, viluisuus, hengityksen hidastuminen tai tajunnan tason lasku), älä missään tapauksessa jätä häntä yksin, vaan pyydä apua. Soita rohkeasti hätänumeroon 112. Hätäkeskuksesta neuvotaan toimimaan oikein ja lähetetään tarvittaessa apua paikalle.

Nämä asiat on hyvä muistaa apua odottaessa:

  • Älä poistu paikalta, vaan odota avun saapumista.
  • Pidä huoli, että olette lämpimässä ja turvallisessa paikassa.
  • Pyri pitämään päihtynyt henkilö kylkiasennossa, jotta mahdollinen oksennus ei tuki hengitysteitä.