Jos on huolissaan omasta voinnistaan tai huomaa kehossaan huolestuttavia muutoksia kuten luomen tai ihonalaisen patin, kannattaa asiasta käydä keskustelemassa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Nuori voi varata ajan esimerkiksi kouluterveydenhoitajalta tai terveyskeskuksesta. Terveydenhuollon ammattilaiset tutkivat tilanteen ja tarvittaessa määräävät lisätutkimuksia. Tutkimusten kautta selvitetään, mikä on oireiden syy ja onko syytä tehdä lisätutkimuksia. Tämä pätee yleisesti terveyteen ja eri sairauksiin, ei pelkästään syöpään. Lasten ja nuorten syövät ovat harvinaisia eli yleensä oireiden syynä on jokin muu sairaus tai vaiva kuin syöpä.

Myös aikuisten syövät löydetään yleensä lääkärin määräämissä tutkimuksissa. Jos olet huolissasi läheisesi terveydestä, voit kannustaa häntä varaamaan ajan lääkärille. On kyseessä mikä tahansa sairaus tai vaiva, niin mitä aiemmin sitä päästään hoitamaan sen paremmat ovat hoitotulokset.

Syöpään sairastuminen vaikuttaa laajasti sekä sairastuneen että hänen läheistensä elämään ja hyvinvointiin. Syöpään sairastuminen aiheuttaa myös huolta ja epätietoisuutta. Terveydenhuollon henkilöstö auttaa sairastunutta ja läheisiä. Lisäksi tietoa ja tukea saa erilaisista palveluista. Huolista on hyvä keskustella turvallisen aikuisen kanssa. Aikuinen voi löytyä koulu tai oppilaitoksen opiskeluterveydenhuollosta, terveysasemalta tai nuorille suunnatuista chat-palveluista.

Syöpään sairastunut voi kaivata tukea ja apua eri tavoin. Syöpään sairastuneen kohtaaminen voi tuntua vaikealtakin. Tärkeää on kuitenkin, että sairastunut voi kokea, että hänen rinnallaan pysytään ja häneltä löytyy läheisiä, joiden puoleen voi kääntyä. Syöpään sairastuneelta voi myös suoraan kysyä, miten häntä voi tukea ja voiko häntä auttaa jollakin tavalla. Joku saattaa esimerkiksi haluta keskusteluseuraa kun taas joku toinen voi kaivata enemmän muista asioista puhumista, yhteistä tekemistä tai apua arjen käytännön asioissa.

Terveyteen ja syöpään liittyviä kysymyksiä voi lähettää Fressiksen Kysy asiantuntijalta -palveluun.

Syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään palvelee maksuton Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelu.

Lasten ja nuorten syövissä palveluita tarjoaa Sylva ry.

Chat-ja puhelinpalveluista palveluita nuorille:

Lisätietoa syövästä

ilmansyöpää.fi 
kaikkisyövästä.fi