Passiivinen tupakointi tarkoittaa sitä, että toinen henkilö altistuu toisen henkilön polttaman tupakan tai muun poltettavan tuotteen savulle tai höyryille. Näin käy esimerkiksi silloin, jos oleskelee tuotetta käyttävän henkilön läheisyydessä. Myös höyrystettävien tuotteiden, kuten sähkötupakan höyrylle voi altistua samalla tavalla.  Varsinkin suljetuissa tiloissa, kuten samassa huoneessa tai autoissa, haitallisten aineiden määrä hengitettävässä ilmassa, eli pitoisuudet nousevat erityisen korkeiksi.

Passiivinen tupakointi

Passiivisen tupakoinnin – tai ympäristön tupakansavun – haitoille on havahduttu vasta viime vuosikymmeninä. Nykykäsityksen mukaan passiivinen tupakointi aiheuttaa pitkälti samoja terveyshaittoja kuin tupakointi.

Ympäristön tupakansavulle altistuminen nostaa riskiä sairastua muun muassa keuhkoahtaumatautiin, sepelvaltimotautiin ja aivoverisuonten sairauksiin. Altistuminen lisää myös sydän- ja aivoinfarktien sekä astman riskiä.

Passiivinen tupakointi saattaa aiheuttaa monia muitakin terveyshaittoja, kuten rintasyöpää tai sydänkohtauksen. Lasten altistuminen tupakansavulle lisää lasten hengitystieoireita.  Näitä ovat esimerkiksi yskä, hengityksen vinkuminen ja hengästyneisyys. Lisäksi tupakansavulle altistuminen lisää muun muassa lasten riskiä sairastua astmaan ja mahdollisesti myös syöpään.

Raskaana olevan altistuminen tupakansavulle lisää sikiölle koituvia terveysriskejä, esimerkiksi alhaista syntymäpainoa

Vesipiipun savulle altistuminen

Koska vesipiippua käytetään usein ryhmässä, altistuvat vesipiipun polttajan ohella lähellä olevat henkilöt suurille määrille haitallisia yhdisteitä. Vesipiipun savun haitallisten aineiden määrässä ei ole havaittu olevan eroa tupakkaseosten tai ns. yrttiseosten suhteen.

Vesipiipun käytöstä syntyvälle savulle altistumisen pitkäaikaisista haitoista ei ole tutkimusta ja lyhytaikaisistakin rajallisesti. Vesipiipun passiivisen käytön voi kuitenkin olettaa aiheuttavan osittain samoja terveyshaittoja kuin vesipiipun käyttö.

Vesipiipun passiivinen käyttö on yhdistetty suurempaan hengitysteiden oireiden, kuten hinkumisen ja kroonisen yskän, esiintyvyyteen. Myös nenän tukkoisuuden on esitetty olevan yleisempää vesipiipun käytöstä syntyvälle savulle altistuvilla.

Vesipiipun käyttö sisätiloissa on haitallista, jopa vaarallisista. Nikotiinin määrä voi olla merkittävä sisäilmassa, jossa käytetään vesipiippua. Nikotiinia on myös mitattu virtsasta vesipiipun käytölle altistuneilla ei-tupakoijilla.

Ympäristön haitallisten aineiden pitoisuudet ovat selvästi suuremmat vesipiipun poltossa kuin savukkeen poltossa. Esimerkiksi häkäpitoisuus savussa voi olla 35-kertainen verrattuna yhden savukkeen polton synnyttämään häkäpitoisuuteen. Myös syöpää aiheuttavien aineiden pitoisuudet ovat moninkertaisia vesipiipun poltosta syntyvässä savussa.

Sähkötupakan höyrylle altistuminen

Sähkötupakka sisältää haitallisia aineita, mutta pääosin huomattavasti vähemmän kuin savukkeet. Suurin ero passiiviseen tupakointiin nähden on se, että sähkötupakkaa käyttäessä ei altistuta palamisreaktiossa syntyville haitallisille aineille, kuten tupakansavussa altistutaan.

Sähkötupakkamalleja ja niissä käytettyjä nesteitä on lukuisia, joten sähkötupakan käytössä syntyvän höyryn vaikutuksia ei voida helposti yleistää koskemaan kaikkia sähkötupakkamerkkejä ja -malleja ja niissä käytettäviä nesteitä.

Sähkötupakan höyrylle altistuminen voi nostaa sähkötupakoivan henkilön lähellä olevan henkilön veren nikotiinipitoisuuden jopa samalle tasolle kuin passiivisessa tupakoinnissa.

Sähkösavukkeen käyttö tuottaa nikotiinin ja pienhiukkasten lisäksi muitakin haitallisia yhdisteitä ilmaan, mutta niiden määrä on pieni. Vielä ei ole tutkimustietoa, kuinka haitallista sähkötupakan käytössä syntyvälle höyrylle altistuminen on terveydelle.

 

Lue myös nämä

Mikä sähkötupakka on?

Sähkötupakan virallinen nimi on sähkösavuke. Sähkösavuke ei sisällä tupakkakasvia. Se on sähköllä toimiva laite, joka sisältää akun, höyrystimen ja... Lue lisää

Onko sähkötupakasta haittaa muille ihmisille tai ympäristölle?

Sähkötupakka sisältää haitallisia aineita, mutta vähemmän kuin savukkeet. Suurin ero passiiviseen tupakointiin on se, että sähkötupakkaa käyttäessä ei altistuta... Lue lisää
Kysymys
Sähkötupakka
Nimimerkki: Popcorn keuhkot
Ikä: 16-18v
Aiheuttaako sähkötupakka popcorn-keuhkoa? Miten kehtaatte väittää, että sähkötupakat aiheuttavat popcorn keuhkoa, koska siitä ei ole vielä mitää suaranaista näyttöä. Kyseistä ainetta esiintyy vain osassa makunesteistä. Sitä myös...
Fressis

Kiitos ajankohtaisesta kysymyksestäsi! Sähkösavukkeiden terveysvaikutukset mietityttävät monia.

Sähkösavukkeet ovat uusi tuote. Sairaudet puolestaan kehittyvät usein pitkän ajan kuluessa. Tilastollisesti pitävän näytön saamiseksi tarvitaan pitkä aika ja paljon käyttäjiä.

Tässä vaiheessa tiedämme sähkösavukkeiden aiheuttavan käyttäjilleen monenlaisia keuhko-oireita. Laboratoriossa keuhkosolujen pintasolukkoa altistettaessa sähkösavukenesteille havaitaan solukossa monenlaisia soluvaurioita ja samoin on tapahtunut, kun on altistettu hiirien keuhkoja.

Yli 7000:sta käytössä olevasta eri makuaineesta on tutkittu vain osaa. Tutkituista makuaineista valtaosa muodosti höyrystettäessä muiden haitallisten aineiden ohella diacetyliä, jota pidetään tärkeänä popcorn-keuhkon riskitekijänä. Diacetyl-pitoisuudet vaihtelivat, mutta osassa ne olivat suuria.

Olemassa olevien tietojen valossa on varoitettu, että sähkösavukkeet voivat aiheuttaa popcorn-keuhkon.

Oliko vastauksesta hyötyä?
Kysymys
Sähkötupakka
Nimimerkki: Höyrykone
Ikä: 13-15v
Miksi sähkötupakka on haitallista, jos sen neste sisältää elintarviketeollisuudessa käytettyjä aineita? Jos sähköröökin neste sisältää propyleeniglykolia ja glyserolia joita käytetään elintarviketeollisuudessa niin miksi se on haitallista?
Fressis

Kiitos kysymyksestäsi!

Sähkösavukkeisiin liittyy paljon epätietoisuutta, joten on hyvä, että tietoa etsitään.

Pro­py­lee­nig­ly­kolia ja gly­se­rolia käytettään sähkötupakassa liuottimena. Olet ihan oikeassa sen suhteen, että näitä aineita käytetään myös elintarvike- ja hygieniatuotteissa. Elintarvikkeen syöminen on kuitenkin eri asia kuin saman aineen hengittäminen keuhkoihin. Syödessä aine hajoaa ruuansulatuskanavassa, kun taas hengittäessä se imeytyy herkkään keuhkokudokseen ja siirtyy sieltä verenkiertoon. Höyrystettynä ja hengitettynä näiden aineiden turvallisuutta ei voida taata.

Propyleeniglykolia ei suositella hengitettäväksi, ja Yhdysvaltojen kemikaalivirasto varoittaakin sen haitoista hengitysteille ja silmille. Kuumentuessaan propyleeniglykoli muodostaa propyleenioksidia, jonka kansainvälinen syöväntutkimuslaitos IARC on luokitellut syöpävaaralliseksi aineeksi. Gly­se­roli muo­dostaa lämme­tessään akro­leiinia, jo­ka voi ai­heuttaa hengi­tys­teiden ärsy­tystä. Glyserolia on tutkittu itsenäisenä altisteena vasta vähän. Koe-eläintutkimuksissa on hengitetyn glyserolin todettu aiheuttavan keuhkojen pintasolukossa tulehdustilan ja solumuutoksia. Samoin on havaittu, että glyseroli haittaa keuhkojen pintajännitystä ylläpitävän aineen (surfaktantin) toimintaa.

Tutkimustietoa näistä, kuten muistakin sähkösavukkeiden ainesosien vaikutuksista tarvitaan lisää. Toisaalta on selvää, että jos keuhkoihin hengitetään suuria määriä haitallisia kaasuseoksia, keuhkojen solujen toiminta häiriintyy.

Hyvää syksyä toivottaen,

Oliko vastauksesta hyötyä?