Nikotiiniriippuvuus

Nikotiini imeytyy verenkiertoon ja saavuttaa aivot noin seitsemässä sekunnissa. Kun nikotiinia käyttää toistuvasti, se muuttaa aivoja. Sietokyky eli toleranssi kasvaa ja samojen vaikutusten kokemiseksi tarvitaan aiempaa enemmän nikotiinia. Toisto kuitenkin voimistaa erityisesti piristäväksi tai mielihyvää tuottavaksi koettuja vaikutuksia, mitä kutsutaan herkistymiseksi. Sietokyvyn kasvu ja herkistyminen ovat keskeisiä fyysisen riippuvuuden kehittymiselle.

Tupakointi muuttuu ajan kuluessa tavaksi, joka kytkeytyy tiettyihin olotiloihin, arkisiin rutiineihin tai sosiaalisiin tilanteisiin. Se tarjoaa tekemistä käsille ja jotkut fyysiset tuntemukset, kuten savu kurkunpäässä, opitaan kokemaan miellyttäviksi. Siksi tupakointiin liittyy usein myös sosiaalinen ja psyykkinen riippuvuus.

Mistä riippuvuuden tunnistaa?

Fyysisen riippuvuuden merkkejä ovat vieroitusoireet. Kun edellisestä nikotiiniannoksesta on kulunut aikaa, elimistö alkaa vaatia lisää. Yleisiä vieroitusoireita ovat ärtyneisyys ja keskittymisvaikeudet, kärsimättömyys, levottomuus, univaikeudet, päänsärky, tupakanhimo, makean himo tai ruokahalun lisääntyminen.

Uusi nikotiiniannos vaimentaa vieroitusoireet joksikin aikaa. Fyysiselle riippuvuudelle tyypillistä on kierre, jossa epämiellyttävää oloa korjataan aina uudella nikotiiniannoksella. Toistuvien vieroitusoireiden kanssa on vaikeaa opiskella, tehdä töitä tai nauttia vapaa-ajasta täydellä teholla.

Sosiaalisen tai psyykkisen riippuvuuden huomaa siitä, että jotkut rutiinit, tilanteet tai tunteet toimivat vahvoina ärsykkeinä tupakoinnille. Jos esimerkiksi nuuskaa aina matkalla kotoa bussipysäkille, pelkästään saman reitin kulkeminen saa käden hapuilemaan nuuskarasiaa. Kaverien tupakointi, juhlat, alkoholinkäyttö ja stressi saavat monet tupakointia lopettavat himoitsemaan savukkeita.

Testaa nikotiiniriippuvuutesi:
Riippuvuustesti päivittäin tupakoivalle
Testi satunnaisesti tai vähän tupakoivalle tai nuuskaavalle
Testi nuuskan käyttäjälle

Riippuvuuden kehittyminen on yksilöllistä

Ihmisen aivot kehittyvät voimakkaasti murrosiästä pitkälle yli 20-vuotiaaksi. Tänä aikana aivot ovat herkkiä erilaisten keskushermostoon vaikuttavien aineiden kuten nikotiinin vaikutuksille.

Riippuvuuden ensimmäiset merkit ilmenevät tupakoivilla nuorilla todennäköisimmin noin kuukaudessa, kun viikoittain on poltettu ainakin kaksi savuketta. Riippuvuuden kehittyminen on kuitenkin yksilöllistä: toisille siihen riittää jo muutama savuke ja toisaalta osalle tupakoijista ei välttämättä kehity riippuvuutta koskaan.

Toistaiseksi ei tiedetä varmasti, mikä ennustaa riippuvuuden kehittymistä, tai mikä suojaa siltä. Alttius riippuvuudelle näyttää liittyvän osin perinnöllisiin tekijöihin. Ne säätelevät sietokyvyn kehittymistä sekä aineenvaihduntaa ja elimistön kykyä poistaa nikotiinia. Tunne rentoutumisesta nikotiinia ensimmäistä kertaa käytettäessä on yksi selkeä merkki siitä, että riippuvuus voi kehittyä nopeasti.

Kaikki tupakka- ja nikotiinituotteet aiheuttavat riippuvuutta

Nikotiini on tupakan tärkein riippuvuutta aiheuttava aine. Niinpä kaikki tuotteet, joissa on nikotiinia, aiheuttavat riippuvuutta.

Eri tupakka- ja nikotiinituotteiden välillä on joitakin eroja, jotka saattavat vaikuttaa riippuvuuden syntyyn ja voimakkuuteen. Tupakansavussa on lisäksi muitakin riippuvuuden syntyyn vaikuttavia aineita kuin nikotiini. Nuuskassa puolestaan nikotiinin määrä on moninkertainen savukkeisiin nähden. Nuuskasta imeytyvä nikotiini ei vaikuta aivoissa heti yhtä voimakkaasti kuin tupakansavusta imeytyvä nikotiini, mutta vaikutus säilyy pidempään. Sähkösavukkeiden nikotiinin imeytymisestä tiedetään vasta vähän, sillä tuotteet muuttuvat jatkuvasti.

Tupakoinnin lopettamiseen tarkoitetut nikotiinikorvaushoidot

Tupakoinnin lopettamisen tueksi myytävissä nikotiinikorvaushoitotuotteissa nikotiinipitoisuus nousee hitaasti ja pysyy matalampana kuin savukkeissa ja nuuskassa. Nikotiinikorvaushoito on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön helpottamaan vieroitusoireita.

Jos tupakka- tai nikotiinituotteiden lopettaminen on vaikeaa, lääkäri tai terveydenhoitaja osaa arvioida, onko nikotiinikorvaushoidosta hyötyä. Alaikäinen tarvitsee reseptin nikotiinikorvaushoitojen ostamiseen apteekista. Lääkärin tai terveydenhoitajan antamien ohjeiden mukaan käytettynä lyhytaikaisesta nikotiinikorvaushoidosta ei ole haittaa. Ohjeita oikeaan käyttöön saa myös apteekin henkilökunnalta.

Osalle tupakoijista nikotiinikorvaushoidonkin käytön lopettaminen on vaikeaa, mutta usein siihen liittyvät myös tavasta irti päästämisen haasteet. Jo nikotiinipurukumin vaihtaminen tavalliseen purukumiin auttaa monella.