Onko sähkötupakasta haittaa muille ihmisille tai ympäristölle?

Nikotiinia sisältävä sähkösavukeneste aiheuttaa nikotiinimyrkytysriskin. Esimerkiksi nikotiininesteen juominen on hengenvaarallista pienille lapsille ja eläimille. Nikotiini on vaarallista myös, jos sitä joutuu iholle. Sähkösavukkeen eri osia ei saa heittää kotitalousjätteen joukkoon, sillä ne ovat haitallisia ympäristölle ja ihmisille. Myös sähkösavukkeiden tuoteturvallisuudessa on havaittu puutteita. Monet sähkösavukelaitteista eivät täytä sähköturvallisuudelle asetettuja vaatimuksia. Lue mitä haittaa sähkötupakan höyrystä on ihmiselle.