Seksi
Nimimerkki: Kakka
Ikä: 13-15v

Miksi naispuoliset henkilöt eivät halua seksiä?

Miksi naispuoliset henkilöt eivät halua seksiä?

Kiitos mielenkiintoisesta kysymyksestäsi! Ymmärrän sen kahdella tapaa: 1) miksi kaikki naiset ovat (oletetusti) sellaisia, etteivät he koe seksuaalista halua, ja 2) miksi jostakusta voi tuntua siltä, että naiset eivät halua juuri hänen kanssaan seksiä. Tuon vastauksessani esiin näkökulmia näihin molempiin kysymyksiin liittyen.

Ihan ensiksi on hyvä pohtia sitä, onko asia todella niin, että naiset eivät lainkaan haluaisi seksiä. Se on totta, että monien tutkimusten (esim. suomalaisen FINSEX-tutkimuksen) mukaan miehet haluavat seksiä keskimäärin enemmän kuin naiset. Tästä emme voi kuitenkaan suoraan päätellä, että naiset olisivat luonnostaan vähemmän halukkaita kuin miehet, sillä myös monet kasvatukseen ja kulttuuriin liittyvät asiat ohjaavat eri sukupuolten seksuaalikäyttäytymistä tiettyihin suuntiin. Esimerkiksi valitettavasti yhä edelleen tyttöjä ja naisia saatetaan häpäistä ja haukkua seksuaalisen aktiivisuuden ja halukkuuden osoittamisesta, kun taas pojille ja miehille vastaavanlainen käytös sallitaan. Ei siis ole ihme, että jotkut naiset saattavat peitellä seksuaalisia halujaan.

Lisäksi kulttuurissamme elää melko vahvana käyttäytymismalli, jossa miehen oletetaan tekevän aloite seksiin. Tämäkin voi ylläpitää käsitystä, että nainen ei lähtökohtaisesti haluaisi seksiä ennen kuin mies pyytää sitä. Tämänkaltainen uskomus voi johtaa haitallisiin ilmiöihin, kuten siihen, ettei naisen kieltäytymistä uskota. Onkin hyvä muistaa, että ei on aina ei, eikä asiasta pidä jäädä jankuttamaan. Seksissä suostumus on äärimmäisen tärkeässä roolissa, sillä kaiken seksissä tapahtuvan tulee perustua yhteiseen haluun. Jos toinen osapuoli ei ilmaise haluavansa harrastaa seksiä, sitä ei tule harrastaa. Lisäksi ihmisten mieltymykset vaihtelevat seksikumppaneiden suhteen. Se, että nainen ei halua tietyn ihmisen kanssa seksiä, ei tarkoita, etteikö hän haluaisi sitä jonkun toisen kanssa.

Vastauksena kysymykseesi siis on, että se on virheellinen käsitys, etteivätkö myös naiset haluaisi seksiä. Vastaavasti ei voida yleistää, että kaikki miehet haluaisivat seksiä: myös miehet voivat kokea lyhyt- tai pitkäkestoista haluttomuutta. Miesten ja naisten seksuaalikäyttäytymistä koskevat stereotypiat voivat kuitenkin ohjata ihmisiä käyttäytymään sukupuolelleen asetettujen odotusten mukaisesti, mikä ylläpitää oletuksia sukupuolten välisistä eroista. Itsellä olevia stereotypioita ja ennakkoluuloja onkin meidän kaikkien hyvä kyseenalaistaa.

Miksi tutkimusten mukaan naiset sitten haluavat seksiä keskimääräistä vähemmän kuin miehet? Selityksiä on monia. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, miten seksin käsite on määritelty tutkimuksessa. Joissakin tutkimuksissa seksillä tarkoitetaan vain penis-emätinyhdyntää, mikä rajaa ison osan seksistä pois. Tämä saattaa vääristää tuloksia ihmisten kokemasta halukkuudesta ja harrastetun seksin määrästä. Laajasti ymmärrettynä seksi tarkoittaakin ajatuksia, tunteita ja toimintaa, jotka kiihottavat ja tuottavat seksuaalista mielihyvää. Toisin sanoen voi olla, että osa naisista (kuten myös miehistä ja muista sukupuolista) ei halua yhdyntää, mutta he nauttivat seksistä ja kaipaavat seksuaalista nautintoa muilla tavoin.

Seksuaalisen halun kokemiseen vaikuttaa myös se, kuinka kokee tulevansa kohdelluksi (seksi)kumppaninsa toimesta. Esimerkiksi välinpitämätön käytös, arvostuksen puute, seksin tuntuminen velvollisuudelta, toisen osapuolen seksuaalisten tarpeiden sivuuttaminen tai kumppanin keskittyminen vain omaan nautintoonsa voivat aiheuttaa haluttomuutta. Kun kokee oman olonsa turvalliseksi, arvostetuksi ja halutuksi toisen seurassa, on helpompi tuntea seksuaalista halua.

Toivottavasti sait tästä vastauksesta uusia näkökulmia pohdintoihisi. On ymmärrettävää, että eri sukupuolten mahdolliset erot seksuaalisuudessa herättävät kysymyksiä. Hauskaa kesää sinulle!

Oliko vastauksesta hyötyä?