Kuinka paljon vapea täytyy käyttää, että siitä on jotain haittaa?

Sähkösavukkeissa käytettävät nesteet ja niistä syntyvät höyryt sisältävät monia terveydelle haitallisia aineita, kuten keuhkoille haitallisia pienhiukkasia ja myös syöpävaarallisia aineita. Sähkösavukkeet aiheuttavat usein ensimmäiseksi samanlaisia haittoja kuin perinteinen tupakointikin, eli hengitysteiden ärsytysoireita, yskää, nielun ärsytystä ja suun kuivumista.

Sähkösavukkeita ja niiden terveyshaittoja ei ole vielä voitu tutkia riittävästi, mutta oletuksena on, että myös pidemmän aikavälin terveyshaitat ovat samantyyppisiä kuin tupakoinnin. Sitä ei kuitenkaan osata vielä sanoa, miten kauan tai kuinka paljon sähkösavukkeita tulisi käyttää, jotta suurempia haittoja alkaa syntymään.

Nopeasti ilmaantuvien jälkien tai haittojen lisäksi olemme huolissamme myös siitä, että monet vapet sisältävät myös runsaasti nikotiinia, joka aiheuttaa nikotiiniriippuvuutta joskus jo harvemmankin/vähäisemmänkin käytön seurauksena.  Nikotiinin on todettu olevan erityisen haitallista kehittymisvaiheessa olevan nuoren elimistölle ja aivoille. Mikäli jää riippuvaiseksi nikotiinista, vapetus yleensä jatkuu ja lisääntyy. Pitkittyneen ja jatkuneen käytön myötä niitä pysyviä jälkiä ja haittoja alkaa sitten syntymään. Riippuvuuden nurja puoli on myös se, että sen muodostumisen myötä lopettaminen on monella tapaa vaikeampaa, vaikka niin haluaisikin tehdä.

Jotta välttyy vapen haitallisilta seurauksilta ja riippuvuudelta, kannattaakin olla aloittamatta kokonaan tai lopettaa vapen käyttö mahdollisimman pian. Pysymällä erossa tupakka- ja nikotiinituotteista varmistaa sen, ettei niistä aiheudu tulevaisuudessakaan terveyshaittaa. Vinkkejä vapen käytön lopettamiseen löytyy Fressiksen artikkelista ja lopettamisen tuen kanavasta. Mikäli lopettaminen tuntuu vaikealta, voi siihen saada apua ja tukea myös esimerkiksi kouluterveydenhoitajalta.