Seksi
Nimimerkki: Miina

Saako 16-vuotias harrastaa seksiä itseään vanhemman henkilön kanssa? Saako seksistä ottaa kuvia?

Hei, saako 16 vuotta täyttänyt harrastaa seksiä itseä paljon vanhemman ihmisen kanssa?

Saako seksistä ottaa kuvia omaan käyttöön (ei yleiseen jakeluun)

Hei ja kiitos kysymyksestäsi!

Suomen laissa on määritelty seksuaaliseen käyttäytymiseen liittyvä yleinen suojaikäraja. Suojaikärajan tarkoituksena on suojata lapsen/nuoren seksuaalista kasvua ja kehitystä. Suomessa seksin yleinen suojaikäraja on 16 vuotta. Suojaikäraja on korkeampi, 18 vuotta, mikäli aikuinen on jonkinlaisessa auktoriteettiasemassa tai luottamussuhteessa nuorta kohtaa. Tällainen auktoriteettiasema voisi olla esimerkiksi opettajalla tai valmentajalla. Lisätietoa suojaikärajasta voit lukea Väestöliiton sivuilta.

Suojaikäraja ei rajoita nuorten välisiä suhteita, jotka ovat tasavertaisia. Vaikka 16-vuotiaana onkin laillista olla suhteessa aikuisen kanssa, on näissä tapauksissa tärkeä miettiä suhteen tasavertaisuutta, erityisesti jos kyseessä on suuri ikäero.

Kysyit myös saako seksistä ottaa kuvia omaan käyttöön. Jos kuvassa on lapsi, on jo kuvan hallussapito rikos. Lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapidosta on kirjoitettu seuraavasti:

”21 § Lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapito

Joka

1) oikeudettomasti pitää hallussaan kuvaa tai kuvatallennetta, jossa 19 §:ssä tarkoitetulla tavalla esitetään seksuaalisesti lasta, tai

2) maksua vastaan tai muuten sopimalla taikka muuten tarkoituksenaan kyseiseen materiaaliin pääsyn hankkiminen hankkii pääsyn 1 kohdassa tarkoitettuun kuvaan tai kuvatallenteeseen niin, että se on hänen käytettävissään tietokoneen tai muun teknisen laitteen välityksellä ilman laitteelle tallentumista,

on tuomittava lasta seksuaalisesti esittävän kuvan hallussapidosta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Täysi-ikäisten kohdalla seksistä saa yleisesti ottaa kuvia, mikäli kaikki kuvissa näkyvät osapuolet ovat suostuvaisia kuvien ottamiselle. Ennen kuvien ottamista on tärkeää keskustella yhteiset säännöt kuvien käytölle. On hyvä pohtia, kuka kuvia saa nähdä, mihin kuvia käytetään ja mitä voi tapahtua, jos kuvat pääsevätkin leviämään muiden ihmisten nähtäväksi.

Ihanaa syksyn jatkoa!

Oliko vastauksesta hyötyä?