Sähkötupakan haitalliset aineet

Sähkötupakkanesteet ja -höyry sisältävät haitallisia aineita. Osittain nämä ovat samoja kuin savukkeissa. Osa näistä aineista on vaarallisia soluille (sytotoksinen) tai syövälle altistavia. Sähkötupakan höyrystä on löydetty myös keuhkoille haitallisia pienhiukkasia, eli nanopartikkeleita. Sähkötupakkanesteissä käytetään ainesosia, joista osa on käytössä elintarviketeollisuudessa lisäaineena. Se ei kuitenkaan tarkoita, että höyrystettynä ja hengitettynä ne olisivat haitattomia.

Haitallisten aineiden pitoisuuksiin vaikuttaa muun muassa sähkötupakan käyttötavat, käytettyjen nesteiden koostumus ja sähkötupakan teho. Esimerkiksi korkeissa käyttölämpötiloissa syntyy merkittävä määrä haitallisia aineita. Myös makeissa elintarvikemauissa on löydetty silloin merkittävästi haitallisia aineita.

Toisin kuin tupakoinnissa, sähkötupakan käytössä ei tapahdu palamisreaktiota. Siten myöskään terveydelle haitallisia palamistuotteita, kuten häkää ja tervaa, ei synny. Sähkötupakassa havaittujen haitallisten aineiden määrät, eli pitoisuudet ovat olleet pääosin pienempiä kuin savukkeissa. Sähkötupakan lyhytaikaisella käytöllä on terveydelle haitallisia vaikutuksia, mutta tämän hetken tutkimustiedon valossa vähemmän kuin savukkeilla.

Sähkötupakan terveyshaitat

Sähkötupakan terveyshaittoja on tutkittu erilaisilla ihmis- ja eläintutkimuksilla. Tutkimusten perusteella sähkötupakan käyttö on haitallista. Tutkimuksissa on havaittu muun muassa keuhkoahtaumataudille tyypillisiä oireita, keuhkosolujen puolustusmekanismien heikentymistä ja syövän syntyyn liittyviä solumuutoksia. Sähkötupakkahöyry on lisännyt vaaraa sairastua tulehduksiin ja se on vähentänyt antibioottien tehoa. Myös makunesteet näyttävät vaikuttavan kielteisesti keuhkojen toimintaan sekä suun terveyteen.

Sähkötupakan käytöllä ja erilaisilla keuhko-oireilla, kuten kroonisella yskällä, hengityksen vinkumisella ja keuhkoputkentulehduksella sekä astmalla on havaittu yhteys nuorilla aikuisilla. Vielä ei varmasti voida sanoa siitä onko sähkötupakan käyttö aiheuttanut nämä haitat. Sähkötupakan käyttö voi pahentaa oireita jo valmiiksi hengitystieoireista kärsivillä.

Useimmat sähkötupakan käytön nopeat terveyshaitat ovat samoja kuin tupakoinnissa: hengitysteiden ärsytysoireet ja yskä. Sähkötupakan käyttö voi heikentää keuhkojen ja verisuonten toimintaa ja nostaa verenpainetta ja syketasoa. Sähkötupakan käyttö vaikuttaa myös immuunijärjestelmään, eli kehon puolustuskykyyn. Tämä altistaa mm. erilaisille tulehduksille.

Sähkötupakoitsijoiden omia oirehavaintoja ovat muun muassa hengitysteiden ärsyyntyminen ja yskä, sykkeen nopeutuminen ja päänsärky. Toisaalta tupakoijat ovat myös raportoineet terveytensä parantuneen, kun he ovat korvanneet savukkeet sähkösavukkeilla. Yksittäisten käyttäjien kuvaamat vaikutukset sähkötupakan terveysvaikutuksista tai –haitoista ei voida kuitenkaan pitää luotettavana tietona yleisesti.

Sähkötupakka on muita tuotteita uudempi väline markkinoilla ja markkinoilla on lukemattomia erityyppisiä sähkötupakkalaitteita ja -nesteitä. Tämän vuoksi sähkötupakan terveysvaikutusten tutkiminen ja yleistäminen on haastavaa. Myös erilaiset käyttötavat ja esimerkiksi tupakkatuotteiden rinnakkaiskäyttö vaikeuttavat sähkötupakan itsenäisten terveyshaittojen arviointia.

Lue myös, mitä haittaa sähkötupakan höyrystä voi olla muille.

Sähkötupakan nikotiini on haitallista

Sähkösavukkeista saatavan nikotiinin määrä voi olla jopa suurempi kuin savukkeista saatavan nikotiinin määrä, riippuen käytön yleisyydestä ja käytetystä nikotiininesteestä. On arvioitu, että 13 henkäystä 18 mg/ml nikotiininesteestä vastaa yhden savukkeen nikotiinimäärää (0,5 mg).

Sähkötupakan käytössä, kuten tupakoinnissakin, nikotiini imeytyy nopeasti keuhkoista verenkiertoon. Nikotiinilla on monenlaisia haittavaikutuksia sydämen toimintaan ja nikotiinin käyttö voi aiheuttaa yleisesti sydän- ja verisuonitauteihin liitettyjä oireita. Sähkötupakkanesteiden väärinkäytöstä on raportoitu myrkytyksiä ja jopa kuolemia, jotka ovat johtuneet nikotiinista. Nikotiinilla on syöpään liittyviä vaikutuksia ja raskaudenaikainen nikotiinin käyttö vaikuttaa syntyvään lapseen. Lue lisää nikotiinin haitoista

Yhteenvetona voidaan sanoa, että sähkösavukkeet eivät ole haitattomia. Lyhytaikaisella käytöllä näyttää olevan haittavaikutuksia erityisesti keuhkojen toimintaan, mutta pitkäaikaisen käytön vaikutuksista ei vielä tunneta, koska ne ovat muihin verrattuna uusia tuotteita.

Lue myös nämä

Onko sähkötupakasta haittaa muille ihmisille tai ympäristölle?

Sähkötupakka sisältää haitallisia aineita, mutta vähemmän kuin savukkeet. Suurin ero passiiviseen tupakointiin on se, että sähkötupakkaa käyttäessä ei altistuta... Lue lisää