Fressis.fi sivuston käytettävyystutkimuksen Tietosuojaseloste

Voit lukea lisää mitä tietosuoja tarkoittaa ja miksi sinun tulee tietää tietosuojastasi osoitteesta: Tietosuoja.fi

1. Rekisterinpitäjä – Kuka kerää tietojani?

Syöpäjärjestöt, Y-tunnus 0202294-0
Unioninkatu 22, 00130 Helsinki
Puhelin 09 135 331
sähköposti tiedotus@cancer.fi

2. Yhteyshenkilö – Keneen voin ottaa yhteyttä jos minulla on tietosuojaan liittyvä kysymys/pyyntö?

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Tuulia Råmark, fressis@cancer.fi
Tietosuojavastaava: Tapio Luostarinen
s-posti muotoa: etunimi.sukunimi@cancer.fi
050 4647 028

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus – Mihin tietojani kerätään?

Tietoja käytetään sivun käytettävyyden testitilanteen sopimiseen ja järjestämiseen. Tietojen käsittely perustuu osallistujan suostumukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö – Mitä tietoja minusta kerätään?

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Ikä
 • Kaupunki
 • Koulutusaste
 • Sukupuoli

5. Rekisterin tietolähteet – Mistä saamme tiedot?

Tiedot perustuvat osallistuneiden antamiin tietoihin.

6. Henkilötietojen vastaanottajat – Kuka pääsee tietoihini?

Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Tietojasi näkee vain verkkosivujen ylläpitäjät sekä käyttäjätutkimuksen toteuttavat työntekijät. Fressis käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja tietotekniikan palveluiden osalta (Trimedia Oy), jolloin Fressis varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin.
Henkilötietoja ei luovuteta.
Palveluntarjoaja Trimedia Oy käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille – Siirretäänkö tietojani EU:n ulkopuolelle?

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika – Kauanko tietojani säilytetään?

Tiedot säilytetään käyttäjätutkimuksen toteutumisen loppuun asti, jonka jälkeen henkilötiedot poistetaan.

9. Rekisteröidyn oikeudet – Mitä oikeuksia minulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä kohdassa 2. ilmoitettuun yhteyshenkilöön.

Sinulla on oikeus:

 • Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot
 • Oikeus suostumuksen peruuttamiseen
 • Oikeus tietojen oikaisuun
 • Oikeus tietojensa poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • Oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi

10. Profilointi – Alanko saada mainoksia tai tehdäänkö minusta profiili?

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.

10. Rekisterin suojaus – Kenellä on mahdollisuus käsitellä tietoja ja miten tiedot on suojattu?

Rekisteriin pääsevät vain ne, joilla on siihen työnsä puolesta oikeus. Tietojärjestelmä on suojattu asianmukaisesti teknisin keinoin.