Chatin toimintaperiaatteet

Oikeudet ja velvollisuudet

Nuoren oikeudet ja velvollisuudet

 • Nuorella on oikeus tietää, minkä ikäisille palvelu on tarkoitettu.
 • Nuorella on oikeus tietää, voiko hän ottaa yhteyttä nimettömänä.
 • Nuorella on oikeus tietää, missä määrin keskustelu on luottamuksellista.
 • Nuorella on oikeus luotettavaan, turvalliseen ja oikeudenmukaiseen palveluun.
 • Nuori ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.
 • Nuorella on oikeus saada tietoa palvelusta ja sen järjestäjästä, tietosuojasta ja tietojen käsittelystä sekä antaa palautetta palvelusta.
 • Nuorella on velvollisuus noudattaa palveluiden sääntöjä.

Verkossa toimivan ohjaajan oikeudet ja velvollisuudet

Fressiksen ohjaaja on palkattu työntekijä.

 • Ohjaajalla on oikeus saada tehtäväänsä koulutusta ja säännöllistä ohjausta.
 • Ohjaajalla on oikeus tietää, voiko hän pysyä palvelussa nimettömänä.
 • Ohjaajalla on oikeus olla suostumatta epäasialliseen kohteluun.
 • Ohjaajalla on velvollisuus puuttua sääntöjen vastaiseen käyttäytymiseen.
 • Ohjaaja on palvelussa sitoutunut toimimaan taustaorganisaationsa toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaisesti.
 • Ohjaajalla on oikeus luopua vaitiolovelvollisuudesta, mikäli tulee ilmi suunnitteilla oleva tai jo tapahtunut vakava rikosasia tai lastensuojelullinen huoli. Luopuessaan vaitiolovelvollisuudesta ohjaajan on ilmoitettava siitä yhteydenottajalle mahdollisuuksien mukaan.
 • Ohjaaja on keskustelussa yhteydenottajaa varten.
 • Ohjaaja ei käsittele keskustelussa omia ongelmiaan.
 • Ohjaajan antama ohjaus on asianmukaista ja luotettavaa. Nuori ohjataan tarvittaessa muiden palveluiden piiriin.
 • Ohjaaja voi tarjota vaihtoehtoja, mutta ei tee päätöksiä yhteydenottajan puolesta.
 • Ohjaaja ei pidä yhteyttä yhteydenottajiin työajan ulkopuolella.

Tietosuoja ja turvallisuus

Emme kerää chat-keskusteluun osallistujilta henkilötietoja emmekä tallenna keskusteluja. IP-osoitteesi näkyy kanssasi keskustelevalle ohjaajalle, mutta sen perusteella emme näe yhteys- tai muita tietojasi. IP-osoitteet poistetaan palvelimelta säännöllisesti. Fressiksen toiminnan kehittämistä varten chat-keskusteluista kootaan tilastotietona keskustelunaiheet yleisellä tasolla. Tilastotiedosta ei ole mahdollista tunnistaa yhteydenottajia.

Chat-keskustelussa voi joskus tulla ilmi, että voit tarvita muutakin apua. Chatin ohjaaja voi tarjota sinulle muita palveluita tilanteen mukaan. Mikäli kyseessä on akuutti hätätilanne, lastensuojelullinen huoli tai rikos, tulee meidän olla keskustelutietojen pohjalta olla yhteydessä hätäkeskukseen, lastensuojeluviranomaisiin tai poliisiin. Mikäli poliisi pyytää, välitämme heille IP osoitteesi varmistaaksemme, että saat tarvitsemaasi apua. Pyrimme näissäkin tilanteissa toimimaan kanssasi yhteistyössä.

Jos sinulla on kysyttävää chat-palvelusta ole yhteydessä sähköpostilla fressis@cancer.fi