Sähkötupakan haitat

Sähkötupakan haitalliset aineet

Sähkötupakkanesteet ja -höyry sisältävät haitallisia aineita. Osittain nämä ovat samoja kuin savukkeissa. Osa näistä aineista on vaarallisia soluille (sytotoksinen) tai syöpävaarallisia. Sähkötupakan höyrystä on löydetty myös keuhkoille haitallisia pienhiukkasia, nanopartikkeleita. Sähkötupakkanesteissä käytetään ainesosia, joista osa on käytössä elintarviketeollisuudessa lisäaineena. Se ei kuitenkaan tarkoita, että höyrystettynä ja hengitettynä ne olisivat haitattomia.

Haitallisten aineiden pitoisuuksiin vaikuttaa muun muassa sähkötupakan käyttötavat, käytettyjen nesteiden koostumus ja höyrynmuodostajan teho. Esimerkiksi korkeissa käyttölämpötiloissa syntyy merkittävä määrä haitallisia aineita. Myös makeissa elintarvikemauissa on löydetty merkittävästi haitallisia aineita.

Toisin kuin tupakoinnissa, sähkötupakan käytössä ei tapahdu palamisreaktiota. Siten myöskään terveydelle haitallisia palamistuotteita, kuten häkää ja tervaa, ei synny.  Sähkötupakassa havaittujen haitallisten aineiden pitoisuudet ovat olleet pääosin pienempiä kuin savukkeissa. Sähkötupakan lyhytaikaisella käytöllä on terveydelle haitallisia vaikutuksia, mutta tämän hetken tutkimustiedon valossa vähemmän kuin savukkeilla.

Sähkötupakan terveyshaitat

Sähkötupakan terveyshaittoja on tutkittu solu- ja eläintutkimuksilla. Tutkimusten perusteella sähkötupakan käyttö on haitallista. Tutkimuksissa on havaittu muun muassa keuhkoahtaumataudille tyypillisiä oireita, keuhkosolujen puolustusmekanismien heikentymistä ja syövän syntyyn liittyviä solumuutoksia. Sähkötupakkahöyry on lisännyt vaaraa sairastua infektioihin ja vähentänyt antibioottien tehoa. Myös esimerkiksi suunterveyteen liittyviä solumuutoksia on havaittu.

Useimmat sähkötupakan käytön välittömät terveyshaitat ihmisille ovat samoja kuin tupakoinnissa: hengitysteiden ärsytysoireet ja yskä. Sähkötupakan käyttö voi heikentää keuhkojen ja verisuonten toimintaa ja nostaa verenpainetta ja syketasoa.

Käyttäjien itse raportoimia haittavaikutuksia ovat muun muassa hengitysteiden ärsyyntyminen ja yskä, sykkeen nopeutuminen ja päänsärky. Toisaalta tupakoijat ovat myös raportoineet terveytensä parantuneen, kun he ovat korvanneet savukkeet sähkösavukkeilla. Yksittäisten käyttäjien kuvaamat sähkötupakan käytön vaikutukset eivät kuitenkaan kuvaa luotettavasti sähkötupakan terveysvaikutuksia tai -haittoja yleisesti.

Sähkötupakka on uusi tuote markkinoilla ja markkinoilla on lukemattomia erityyppisiä sähkötupakkalaitteita ja -nesteitä. Tämän vuoksi sähkötupakan terveysvaikutusten tutkiminen ja yleistäminen on haastavaa. Myös erilaiset käyttötavat ja esimerkiksi tupakkatuotteiden rinnakkaiskäyttö vaikeuttavat sähkötupakan itsenäisten terveyshaittojen tai -hyötyjen arviointia.

Lue myös, mitä haittaa sähkötupakan höyrystä voi olla muille.

Sähkötupakan nikotiini haitallista

Sähkösavukkeista saatavan nikotiinin määrä voi olla jopa suurempi kuin savukkeista saatavan nikotiinin määrä, riippuen käytön yleisyydestä ja käytetystä nikotiininesteestä. On arvioitu, että 13 henkäystä 18 mg/ml nikotiininesteestä vastaa yhden savukkeen nikotiinimäärää (0,5 mg).

Sähkötupakan käytössä, kuten tupakoinnissakin, nikotiinin imeytyy nopeasti keuhkoista verenkiertoon. Nikotiinilla on monitahoisia haittavaikutuksia sydämen toimintaan ja nikotiinin käyttö voi aiheuttaa yleisesti sydän- ja verisuonitauteihin liitettyjä oireita. Sähkötupakkanesteiden väärinkäytöstä on raportoitu myrkytyksiä ja jopa kuolemia, jotka ovat johtuneet nikotiinista. Nikotiinilla on syöpään liittyviä vaikutuksia ja raskaudenaikainen nikotiinin käyttö vaikuttaa syntyvään lapseen. Lue lisää nikotiinin haitoista

Yhteenvetona voidaan sanoa, että sähkösavukkeet eivät ole haitattomia, vaikka nykytiedon valossa ovatkin vähemmän haitallisia kuin savukkeet. Lyhytaikaisella käytöllä näyttää olevan haittavaikutuksia erityisesti keuhkojärjestelmään, mutta pitkäaikaisen käytön vaikutuksia ei vielä tunneta.

 

Lue myös nämä

SähkötupakkaTupakka

Totta vai tarua: 8 väitettä sähkötupakasta ja vesipiipusta

Onko sähkötupakan höyry pelkkää vesihöyryä? Onko vesipiipussa poltettavista yrttiseoksista haittaa? Lääkäri Matti Rautalahti vastaa väitteisiin sähkötupakasta ja vesipiipusta.

Mitä haittaa savusta ja höyrystä on muille?

Passiivinen tupakointi tarkoittaa sitä, että toinen henkilö altistuu toisen henkilön polttaman tupakan tai muun poltettavan tuotteen savulle. Näin käy... Lue lisää

Onko sähkötupakasta haittaa muille ihmisille tai ympäristölle?

Nikotiinia sisältävä sähkösavukeneste aiheuttaa nikotiinimyrkytysriskin. Esimerkiksi nikotiininesteen juominen on hengenvaarallista pienille lapsille ja eläimille. Nikotiini on vaarallista myös, jos... Lue lisää
Sähkötupakka

Onko sähkösavukkeesta terveydelle haittaa?

Sähkösavukkeessa ei ole lainkaan tupakkaa, siksi usein käytetty sähkötupakka-sana on harhaanjohtava. Sähkösavukkeessa tupakka on korvattu nikotiinia sisältävillä tai nikotiinittomilla nesteillä.