Sähkötupakka sisältää haitallisia aineita, mutta vähemmän kuin savukkeet. Suurin ero passiiviseen tupakointiin on se, että sähkötupakkaa käyttäessä ei altistuta palamisreaktiossa syntyville haitallisille aineille, kuten tupakansavussa altistutaan.

Sähkötupakkamalleja ja niissä käytettyjä nesteitä on lukuisia, joten sähkötupakan käytössä syntyvän höyryn vaikutuksia ei voida helposti yleistää koskemaan kaikkia sähkötupakkamerkkejä ja -malleja ja niissä käytettäviä nesteitä.

Sähkötupakan höyrylle altistuminen voi nostaa sähkötupakoivan henkilön lähellä olevan henkilön veren nikotiinipitoisuuden jopa samalle tasolle kuin passiivisessa tupakoinnissa.

Sähkösavukkeen käyttö tuottaa nikotiinin ja pienhiukkasten lisäksi muitakin haitallisia yhdisteitä ilmaan, mutta niiden määrä on pieni. Vielä ei ole tutkimustietoa, kuinka haitallista sähkötupakan käytössä syntyvälle höyrylle altistuminen on terveydelle.

Nikotiinia sisältävä sähkösavukeneste aiheuttaa nikotiinimyrkytysriskin. Esimerkiksi nikotiininesteen juominen on hengenvaarallista pienille lapsille ja eläimille. Nikotiini on vaarallista myös, jos sitä joutuu iholle.

Sähkösavukkeen eri osia ei saa heittää kotitalousjätteen joukkoon, sillä ne ovat haitallisia ympäristölle ja ihmisille. Myös sähkösavukkeiden tuoteturvallisuudessa on havaittu puutteita. Monet sähkösavukelaitteista eivät täytä sähköturvallisuudelle asetettuja vaatimuksia.

Lue mitä haittaa sähkötupakan höyrystä on ihmiselle.