Nikotiinipussien tunnetut terveyshaitat aiheutuvat nikotiinista. Mitä useammin, pidempään ja vahvempia nikotiinipusseja käytetään, sitä enemmän nikotiinia imeytyy elimistöön. Nikotiinipussien sisältämät runsaat nikotiinimäärät voivat aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Nikotiinilla on myös paljon muita haittavaikutuksia.

Riippuvuus

Nikotiinipussien sisältämien suurten nikotiinimäärien vuoksi riippuvuus voi syntyä jo lyhyen käytön jälkeen. Nuorten kehittymisvaiheessa olevat aivot ovat erittäin herkät nikotiinin vaikutuksille ja koukkuun voi jäädä pahimmillaan jo ensimmäisestä käyttökerrasta.

Riippuvuus aiheuttaa vieroitusoireita. Vieroitusoireita ilmaantuu, kun edellisestä nikotiiniannoksesta on kulunut hetken aikaa, eivätkä aivot saa totuttua nikotiiniannosta. Vieroitusoireita ovat mm. ärtyneisyys, huonovointisuus, keskittymisvaikeudet ja päänsärky. Oireet helpottavat taas hetkeksi, kun nikotiinia imeytyy kehoon. Vieroitusoireet voivat haitata arkea ja opiskelu-/työkykyä.

Haitat aivojen kehitykselle

Nikotiini on erityisen haitallista lapsille ja nuorille, sillä se voi vaikuttaa aivojen kehitykseen. Käytännössä nikotiini voi vaikuttaa siihen, miten aivot ottavat vastaan, varastoivat, käsittelevät ja tuottavat tietoa. Siten se voi esimerkiksi vaikuttaa negatiivisesti keskittymiskykyyn ja oppimiseen.

Myrkytyksen mahdollisuus

Nikotiini on myrkky. Nikotiinimyrkytyksen voi saada pienistäkin määristä nikotiinia, mikäli siihen ei ole tottunut, tai jos saa totuttua suuremman annoksen. Nikotiinimyrkytyksen oireita ovat muun muassa pahoinvointi, oksentelu, päänsärky ja vapina. Lievät oireet menevät usein ohi, kun nikotiini poistuu kehosta. Joskus nikotiinimyrkytys voi olla kuitenkin vakava ja aiheuttaa esimerkiksi hengitysvaikeuksia. Tällöin on hakeuduttava välittömästi sairaalahoitoon.

Muut terveyshaitat

Nikotiini supistaa verisuonia ja nostaa siten sydämen sykettä ja verenpainetta. Tämä rasittaa sydäntä ja ylläpitää jatkuvaa rasitustilaa kehossa. Nikotiinin käyttö voi myös altistaa rytmihäiriöille.

Nikotiinin aiheuttaman verisuonten supistumisen myötä myös lihasten verenkierto vähenee, ja hapen sekä ravintoaineiden saanti heikkenee. Hapen ja ravinteiden puutteessa lihakset eivät toimi parhaalla mahdollisella tavalla, väsyvät helpommin, eivätkä kasva ja kehity treeniä vastaavalla tavalla. Myös palautuminen hidastuu, koska lihasten verenkierto on heikentynyt ja elimistö on stressitilassa.

Runsas nikotiinin käyttö voi lisäksi lisätä riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin sekä kakkostyypin diabetekseen.