Fressis-lehden tietosuojailmoitus

8.8.2019

1ꓸ Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Syöpäyhdistys ry
Osoite: Unioninkatu 22, 00130 Helsinki
Muut yhteystiedot: Puh. 09 135 331, fressis@cancer.fi

2ꓸ Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Fressis-tiimi
Osoite: Unioninkatu 22, 00130 Helsinki
Muut yhteystiedot: Puh. 09 135 331, fressis@cancer.fi

3ꓸ Tietosuojavastaava

Nimi: Tapio Luostarinen
Osoite: Unioninkatu 22, 00130 Helsinki
Muut yhteystiedot: 050 464 7028: tietosuojavastaava@cancer.fi

4ꓸ Rekisterin nimi

Fressis-lehden tilausrekisteri

5ꓸ Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Fressis-lehden tilaajien rekisteröinti.

6ꓸ Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu tilaajan antamaan suostumukseen.

7ꓸ Rekisterin tietosisältö henkilötietoryhmittäin

Tiedot rekisteröidyltä: Tilaajan etunimi, sukunimi, tilaavan tahon tiedot (nimi ja osoite). Sähköpostiosoite, mikäli tilaaja suostuu antamaan/keräämään jälkikäteen palautetta lehdestä.
Tiedot muista lähteistä: Ei tietoja muista lähteistä

8ꓸ Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Ei manuaalista aineistoa.
ATK:lla käsiteltävät tiedot: Suomen Syöpäyhdistys tallentaa Fressis-lehden tilauslomakkeella annetut tiedot salattuun, palomuurein suojattuun sähköiseen järjestelmään. Järjestelmään pääsevät vain tietyt, valtuutetut henkilöt, jotka käsittelevät tiedot luottamuksellisesti. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

9ꓸ Vastaanottajat, joille henkilötietoja siirretään tai luovutetaan

Tietoja luovutetaan tilauksen toimittajalle A-lehtiin. Luovutettavat tiedot ovat tilauslomakkeessa annettu tilaajan nimi/tilaavan tahon tiedot ja osoitetiedot postitusta varten.

10ꓸ Tietojen siirto kolmansiin maihin (EU:n tai ETA:n ulkopuolelle)

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin.

11ꓸ Henkilötietojen säilyttämisaika tai sen määrittämiskriteerit (henkilötietoryhmittäin)

Henkilötietoja säilytetään voimassaolevan tilauksen ajan.

12ꓸ Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudet

Miten rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?

•suostumuksen peruuttaminen
• pääsy henkilötietoihin
• henkilötietojen oikaisu
• henkilötietojen poisto
• henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen
•henkilötietojen siirto järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyn (tilaajan) oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena kohdassa 2 mainittuun sähköpostisosoitteeseen tai kirjepostina tai henkilökohtaisena käyntinä kohdassa 2 mainitussa osoitteessa. Suomen Syöpäyhdistys ry toimittaa vastaukset rekisteröidyn sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen.

13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus kannella tietosuojaasetuksen rikkomuksesta valvontaviranomaiselle:
Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521
Helsinki, puh. 029 566 6700, tietosuoja(at)om.fi

14. Automatisoitu päätöksenteko ml. profilointi ja evästeiden käyttö

Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä ei harjoiteta automaattista päätöksentekoa eikä profilointia. Evästeitä ei liitetä henkilötietoihin.